تخطى
شحن محلي مجاني يزيد عن 15,000 ين | شحن مجاني DHL عالميًا للطلبية 30 ألف ين +: تفاصيل المنتج
شحن محلي مجاني يزيد عن 15,000 ين | شحن مجاني DHL عالميًا للطلبية 30 ألف ين +: تفاصيل المنتج

ออกกำลังกายใหม่ของ ALM Busy Pamela

¥ 34,900 (غير شامل للضريبة ¥ 31,727)
ساعة 8 قنوات / LFO فائقة متعددة الوظائف التي تطورت بثبات

التنسيق: Eurorack
العرض: 8 حصان
عمق: 22mm
التيار: 50mA @ + 12V ، 0.5mA@-12V
يدوي (إنجليزي)

متوفر في المخزن: يشحن على الفور

คุณสมบัติ ทาง ดนตรี

تمرين جديد ของ باميلا เป็น รุ่น ปรับปรุง ของ تمرين باميلا ซึ่ง เป็น โมดูล นาฬิกา ประสิทธิภาพ สูง 8 ช่อง สัญญาณ ใน ขณะ ที่ ยัง คง รักษา ความ สามารถ ใน การ ใช้ งาน และ ฟัง ก์ ชั่ น ใช้ งาน เช่น ฟัง ก์ ชั่ น ของ คลื่น สัญญาณ LFO ที่ ปรับ ได้ ตัว ปรับ ที่ ไม่ใช่ จำนวนเต็ม และ จังหวะ แบบ ยุค ลิด، ค่า ที่ ตั้ง ไว้ ล่วงหน้า 1 แช น เน ล จอ แสดง ผล ยัง เป็น OLED นอกจาก นี้ คุณ สามารถ เชื่อม ต่อ อุปกรณ์ สอง ตัว ที่ แปลง เป็น Din Sync หรือ นาฬิกา เอาต์พุต MIDI ช่วย ปรับปรุง การ ใช้ งาน เป็น นาฬิกา หลัก
 
 • 10 ~ 300 نبضة في الدقيقة
 • โม เด อ เร เตอร์ สา มาร ถ ตั้ง ค่า ได้ อย่า ง อิสระ8 นาฬิกาเอา ท์ พุ ต
 • โม ด ิ ฟาย เออ ร์ สา มาร ถ ตั้ง ค่า ได้ จาก / 512 × 48 ،معدل كسريสา มาร ถ เลือก ได้
 • นาฬิกา เอาท์พุต ไม่ เพียง เป็น เก ท ที่ ง่าย แต่ ยัง เป็น รูป สามเหลี่ยม ไซน์ ซอง จดหมาย ฐาน สุ่ม เป็นต้นรูป คลื่น ต่าง ๆสา มาร ถ ส่ ง ออก
 • ح.
 • เนื่องจาก สามารถ ตั้ง เฟส นาฬิกา ได้ แม้ กระทั่ง นาฬิกา ที่ มี ช่วง เวลา เดียวกัน ก็ สามารถ ระบุ ได้ ออก ออก มา จาก นั้น การ ตั้ง ค่า การ แกว่ง ที่ ซับซ้อน สามารถ ทำได้ โดย การ หน่วง เวลา เอาต์พุต ทุก ๆ n
 • ลำ ด ั บ ยู คลิด และ ข้ามح.
 • 2 อินพุต السيرة الذاتية، และ พารามิเตอร์ ทั้งหมด ที่ เกี่ยวข้อง กับ เอา ท์ พุ ท สำหรับ แต่ละ ช่อง สามารถ กำหนด ได้ ออฟ เซ็ ต และ การ ลด ทอน สำหรับ อินพุต CV สามารถ ตั้ง ค่า ภายใน สำหรับ ผู้รับ มอบหมาย แต่ละ ราย
 • หน่วย ส่ ง ออก แต่ ละ รายการสามารถ ใช้ได้ ทั้ง ค่า ที่ ตั้ง ไว้ ล่วงหน้า และ ค่า ที่ ตั้ง ไว้ ทั่ว โลก
 • นาฬิกา เริ่ม หยุด รีเซ็ต ความเร็ว ฯลฯ สามารถ ควบคุม ได้ ด้วย แรง ดัน ไฟฟ้า หรือ ด้วย ตนเอง
 • มาร ถ ซิ ง โค ร ไน ซ์ ก ั บ นาฬิกา ภายนอก อ้างอิง จาก 48 ถึ
 • ขาย แยก ต่าง หากالمتوسعอนุญาต เอา ต์ พุ ต DIN Sync ساعة MIDI (Pexp-1/Pexp-2)
 • สา มาร ถ อัพเดต เฟิ ร์ ม แว ร์ ได้ จาก พอ ร์ ต USB บน บอร์ด
 
 
คำ อธิบาย ของ แต่ ละ ส่วน จะ แสดง ขึ้น โดย เล ส โดย เลื ย ย

كيفية الاستخدام

การ ทำ งาน พื้น ฐาน

ซิ ง โค ร ไน ซ์ ก ั บ นาฬิกา ภายนอก
 ใน การ ซิ ง โค ร ไน باميلا กับ นาฬิกา ภายนอก ให้ ป้อน นาฬิกา ภายนอก บน อินพุต ที่ ด้าน ซ้าย ใน การ เปลี่ยน ความ ละเอียด เริ่ม ต้น ของ นาฬิกา เป็น เป็น 24PQN ให้ กด ปุ่ม โปรแกรม ค้าง ไว้ ประมาณ 1 วินาที ขณะ ที่ จาก นั้น คือ تشغيل الإدخال นาฬิกา จะ ทำงาน เมื่อ เก ต อินพุต สูง และ หยุด เมื่อ มัน ต่ำ นอกจาก นี้ ยัง สามารถ ใช้ เป็น อินพุต รีเซ็ต ตาม ปกติ ทั้งนี้ ขึ้น อยู่ กับ การ ตั้ง ค่า

โหมด การ แสดง ผล BPM และ โหมด การ ปรับ เป ลี่ ย น การ แสดง
 BPM หลัก แสดง ขึ้น เมื่อ เปิด เครื่องโหมด แสดง ผล BPMเป็น เมื่อ คุณ เปลี่ยน เครื่อง เข้า ร หัส จาร หัส จากโหมด การ ปรับ เปลี่ยน การ แสดง ผลการ แสดง ตัว ปรับ เปลี่ยน CH2 ...

การ ปรับ เปลี่ยนเป็น ปัจจัย ใน การ แบ่ง นาฬิกา และ การ คูณ เป็น พื้นฐาน ของ การ ตั้ง ค่า จังหวะ การ ส่ง ออก ใน باميلا เพื่อ ตั้ง ค่า นาฬิกา เช่น 1 / x คูณ นาฬิกา ของ ความเร็ว ที่ แสดง BPM สำหรับ แต่ละ ช่อง และ x นี้ หรือ 1 / x สิ่ง นี้ เรียก ว่า ตัว ดัดแปลง โม ดิ ฟาย เออ ร์ คือ "/ 16" สำหรับ การ แบ่ง นาฬิกา ที่ นำ นาฬิกา ออก 16 ครั้ง และ โม ดิ เออ ร์ = "* 3" สำหรับ การ คูณ สาม باميلا ใหม่ ยัง รองรับ ตัว ดัดแปลง ที่ ไม่ใช่ จำนวนเต็ม เพื่อ รองรับ โน้ต ประ ، ทู เปิ ล และ อีก มากมาย โม ดิ ฟาย เออ ร์ เริ่ม คือ คือ x = 1 และ หาก BPM = 120 นาฬิกา จะ ถูก ส่ง ออก สอง ครั้ง ต่อ วินาที

โหมด แก้ไข BPM และ المعدل
 ใน โหมด แสดง ผล BPM หรือ ตัว ดัดแปลง ช่อง สัญญาณ ให้ กด ตัว เข้ารหัส เพื่อ เข้า สู่ โหมด สำหรับ การ แก้ไข ค่า ของ พารามิเตอร์ นั้น

 ใน โหมด การ แสดง ผล BPM กด ตัว เข้า ร หัสโหมด แก้ไข BPMจาก นั้น หมุน ตัว เปลี่ยน เพื่อ เปลี่ยน BPM และ กด ตัว เข้ารหัส อีก ครั้ง เพื่อ กลับ ไป ที่ โหมด แสดง ผล BPM

 โหมด การ แสดง ตัว ปรับ เปลี่ยน การ กด ตัว เข้า ร หัแก้ไข โม ด ิ ฟาย เออ ร์คุณ สามารถ เปลี่ยน ค่า ตัว ปรับ แต่ง ได้ โดย หมุน ตัว เข้ารหัส นอกเหนือ จาก ค่า ปกติ เช่น "/ 16" และ "* 1.3" สามารถ เลือก ค่า ตัว แก้ไข ด้วย การ ตั้ง ค่า พิเศษ ต่อ ไป นี้
 • - เปิด หรือ ปิด ตลอด เวลา
 • - การ ตั้ง ค่า เพื่อ การ ส่ ง ออก พั ล ส์ เท่า น ั้ น ที่ เร ฉ่
 • - การ ตั้ง ค่า เพื่อ การ ส่ ง ออก พั ล ส์ เท่า น ั้ น ที่ ห ย

 CV1 ด้าน ล่าง

ซิ ง โค ร ไน ซ์ ก ั บ นาฬิกา ภายนอก
 คุณ สามารถ ใช้ เป็น นาฬิกา พื้นฐาน ได้ หาก คุณ จำ การ ตั้ง ค่า ได้ แล้ว หาก คุณ ต้องการ ง โค โค ซ์ กับ นาฬิกา ภายนอก ให้ ปรับ นาฬิกา เป็น "Clk" แล้ว กด ตัว เข้ารหัส จาก โหมด แสดง แสดง ผล BPM เลือก การN ตั้ง ค่า "PPQ "และ ตั้ง ค่า PPQN เป็น ค่า ที่ เหมาะสม สำหรับ ราย ละเอียด เกี่ยว กับ PPQN ดู" การ ตั้ง ค่า โดย ละเอียด ใน โหมด แสดง ผล BPM "ด้าน ล่าง
 

การ ตั้ง ค่า โด ย ละ เอียด

 ใน โหมด การ แสดง BPM และ ตัว ปรับ เปลี่ยน แช น เน ล ให้ กด ตัว เข้ารหัส เพื่อ เข้า สู่ โหมด แก้ไข รายการ ที่ มี ราย ละเอียด เพิ่มเติม

การ ตั้ง ค่า ขั้น สูง ใน โหมด การ แสดง ผล BPM
 ใน โหมด การ แสดง ผล BPM กด ตัว เข้ารหัส ค้าง ไว้ เพื่อ เปลี่ยน การ ตั้ง ค่า ส่วนกลาง และ จัดการ สถานี ที่ ตั้ง ไว้ ล่วงหน้า สำหรับ ทุก ช่อง
 • PPQN:ตั้ง ค่า ความ สัมพันธ์ ระหว่าง นาฬิกา ภายนอก และ ความ ยาว โน้ต 24PPQN เริ่ม (24 نبضات ต่อ ไตรมาส หมายเหตุ) ถูก ตั้ง ค่า ให้ เป็น ความ ยาว โน้ต 24 พั ล ส์ ของ ภายนอก เป็น อินพุต นาฬิกา เช่น DIN SYNC มี นี้ เมื่อ ตั้ง บันทึก ย่อ ที่ 16 เป็น นาฬิกา ให้ เลือก 4PPQN เนื่องจาก บันทึก ประจำ ไตรมาส เป็น 4 นาฬิกา
 • تشغيل؟:  ตั้ง ค่า ว่า จะ ใช้ อินพุต RUN เพื่อ ควบคุม RUN / STOP ที่ เก ต (ค่า เริ่ม ต้น) หรือ เป็นการ รีเซ็ต อินพุต
 • ประหยัด:บัน ทึก การ ตั้ง ค่า ช่อง สัญญา ทั้ง หมด 8 ช่อง ช่ อง
 • โหลด:อ่าน การ ตั้ง ค่า ทั้ง 8 ช่อง จาก ที่ ใด ที่ ห นึ่ งึ่
 • إعادة:คืน ค่า การ ตั้ง ค่า ช่อง 8 ทั้ง หมด เป็น ค่า เริ่ ฉ


การ ตั้ง ค่า ขั้น สูง ใน โหมด การ ปรับ เปลี่ยน การ ี่ ย น
 ใน โหมด การ แสดง ตัว ปรับ เปลี่ยน คุณ สามารถ กด ตัว เข้ารหัส ค้าง ไว้ เพื่อ ตั้ง ค่า พารามิเตอร์ อื่น นอกเหนือ จาก ดัดแปลง โดย ละเอียด และ จัดการ ค่า ล่วงหน้า สำหรับ แต่ละ ช่อง
 
 • คลื่น: เลือก รูป แบบ คลื่น เอาท์พุต จาก بوابة / مثلث / جيب / مغلف / عشوائي รูป แบบ ของ คลื่น ทำให้ การ ปฏิวัติ หนึ่ง ครั้ง ใน ช่วง หนึ่ง เอา ท์ พุ ท
 • ระดับ:ตั้ง ค่า แรง ด ั น ไฟฟ้า สูงสุด ของ นา ฬ ิ กา เอา ต์ พ จ จ จ
 • ความ กว้าง:ตั้ง ค่า ความ กว้าง ของ รูป คลื่น สัญญาณ ออก เมื่อ รูป คลื่น เป็น รูป คลื่น LFO อื่น ที่ ไม่ใช่ เก ต (สี่เหลี่ยม)يتحول ลูก ฟูกและ แปลง มัน อย่าง ราบรื่น ตัวอย่าง: คลื่น สามเหลี่ยม → คลื่น ฟันเลื่อย เมื่อ รูป คลื่น เป็น ซอง จดหมายเวลา ปล่อยالإعداد
 • เฟส:เลื่อน จุด เริ่ม ต้น ของ รูป คลื่น ออก แม้ว่า ช่วง เวลา ของ นาฬิกา จะ เหมือน กัน แต่ เวลา จะ เปลี่ยน ไป ตาม เฟส
 • ที่ ล่า ช้าหลังจาก นั้น สามารถ ตั้ง เวลา ออก นาฬิกา ได้ เพียง ครั้ง เดียว สำหรับ แต่ละ หมายเลข ที่ ระบุ โดย Dly / และ สามารถ ระบุ จำนวน การ หน่วง เวลา ได้
 • Dly /:ระบุ ความถี่ ที่ นาฬิกา จะ ล่าช้า ตาม เวลา ที่ ล่าช้า เมื่อ โม ดิ ฟาย เออ ร์ เป็น * 4 (หรือ * 2) และ Dly / คือ 2 การ เพิ่ม تأخير จาก 0 จะ สร้าง จังหวะ การ สวิง ทั่วไป
 • เลอะ:มาร ถ ตั้ง ค่า ปริมาณ ความ ผัน ผ วน ของ เวลา ได้
 • إستيب:  การ ออกกำลัง กาย ใหม่ ของ باميلا สามารถ แสดง ลำดับ ของ إيقاع إقليدي โดย ทำการ กรอง إقليدي บน นาฬิกา ที่ แสดง ผล ใน นี้ จำนวน นาฬิกา ของ ความ ยาว ลู ป จะ تقدير โดย ลำดับ จะ ถูก กำหนด โดย ลิด เพื่อ ให้ จำนวน นาฬิกา ที่ ส่ง ออก ใน ลู ป กลาย เป็น إتريج إيروت ช่วย ให้ คุณ เปลี่ยน จุด เริ่ม ต้น ของ ลู ป
 • إتريج:  ระ บุ จำ น วน การ เต้น ON ใน ลู ป ลำ ด ั บ ยู คลิด
 • الشبقية:  จุด เริ่ม ต้น ของ ลู ป ลำ ด ั บ ยู คลิด
 • RSkip:ระ บุ จำ น วน การ ข้าม
 • ห่วง:จำนวน นาฬิกา เอาต์พุต ก่อน การ รีเซ็ต สามารถ ตั้ง ค่า ได้ สิ่ง เหล่า นี้ ใช้ กับ พารามิเตอร์ ที่ เกี่ยวข้อง แบบ สุ่ม ، การ รีเซ็ต ลำดับ แบบ ยุค ลิด ฯลฯ
 • ملاحظة: บันทึก ทั้งหมด ของ การ ปรับ เปลี่ยน ปัจจุบัน และ ตั้ง ค่า ราย ละเอียด ที่ ใด ที่ หนึ่ง ใน 26 × 8 ช่อง จาก A1 ถึง z8 ที่ ตั้ง ไว้ ล่วงหน้า สอดคล้อง ทั่ว โลก เมื่อ บันทึก ลง c8 ช่อง สัญญาณ 8 ช่อง ของ ธนาคาร ส่ง ออก ทั่ว โลก 8 خرج ج จัดการ โดย การ การ และ กด ตัว เข้ารหัส จาก โหมด การ แสดง ผล BPM จะ เปลี่ยน ไป ใน เวลา เดียวกัน
 • โหลด:โหลด การ ตั้ง ค่า ช่อง สัญญา ณ จาก ห นึ่ ง ใน a1 ถึง
 • รี เซ็ ต:การ ตั้ง ค่า ช่อง กลับ ไป เป็น การ ตั้ง ค จั้ง


การ ควบ คุม السيرة الذاتية
ทั้งหมด แต่ บันทึก / โหลด / รีเซ็ต ของ การ ปรับ เปลี่ยน สํา ห รับ แต่ละ ช่อง และ พารามิเตอร์ ที่ ได้ จาก ขั้น สูง สามารถ กํา หน ให้ สอง ควบคุม CV สามารถ กํา หน Attenuberta และ ออฟ เซ็ ต ได้ คุณ นอกจาก นี้ สามารถ กํา หน ด CV เดียว ที่ มี ปริมาณ attenubert ที่ แตก ต่าง กัน และ تعويضات สํา ห รับ พารามิเตอร์ หลาย CV1 ตอบ สนอง ต่อ แรง ดัน ไฟฟ้า บวก เท่านั้น

วิธี การ กํา หน ด CV เมื่อ บน หน้า จอ เพื่อ ตั้ง ค่า ของ แต่ละ พารามิเตอร์ ให้ เปิด การ เพื่อ จัด น่ ง ค่า CV1 หรือ CV2 หาก คุณ กด encoder ค้าง ไว้ ที่ นี่ คุณ สามารถ ตั้ง ค่า ความ เข้ม ของ CV ที่ ด.

สาธิต

มัน เป็น การ สาธิต ของ ร้าน ของ เรา กรุณา เปิด ใช้ งาน ค ช้ งาน


x